Goście z WORiT-u

19 grudnia 2017 r. w Szkole Podstawowej Nr 2 gościli z wychowankowie Wodzisławskiego Ośrodka Rehabilitacji i Terapii. Ta przedświąteczna wizyta to już wieloletnia tradycja obu zaprzyjaźnionych instytucji. Na dobry początek uczniowie z kółka teatralnego zaprezentowali miłym gościom przedstawienie „O Kopciuchu” w gwarze śląskiej. Następnie nastał czas poczęstunku i wspólnej zabawy, po zakończeniu której udaliśmy się…