Młodzi stolarze na lekcjach techniki

Pierwszą myślą, która większości ludzi nasuwa się przy pytaniu o zawody związane z obróbką drewna jest stolarz. Nie powinno to nikogo dziwić, ponieważ większość wyrobów drewnianych, z którymi stykamy się codziennie jest właśnie dziełem stolarza. Dzisiaj w przedstawicieli tego zawodu wcielili się uczniowie klasy VI, którzy wykonywali pracę z drewna według własnego projektu. Dzięki pomysłowości…