Projekt MIND YOUR HEALTH w SP2

Szkoła Podstawowa nr 2 odniosła sukces w kolejnym konkursie wniosków programu Erasmus +, w którym plan MIND YOUR HEALTH został zaakceptowany do realizacji i otrzyma dofinansowanie w wysokości 28 317,00 euro. Grupa nauczycieli, mając na uwadze budowanie dobrej atmosfery w placówce, napisała projekt dotyczący zdrowia psychicznego uczniów, którego celem jest podnoszenie kwalifikacji , rozpoznawanie możliwych…