Biblioteczna wycieczka do Cieszyna

8 października 2019 r. w Szkole Podstawowej Nr 2 rozpoczęły się doroczne obchody Święta Szkolnej Biblioteki. Klasy szóste wyjechały na biblioteczną wycieczkę do Cieszyna. Wizyta w tym pięknym mieście rozpoczęła się udziałem w  warsztatach graficznych i introligatorskich, przeprowadzonych przez pracowników Muzeum Drukarstwa. Szóstoklasiści wykonali własnoręcznie matryce z projektami graficznymi oraz ich odbitki, a także zszyte…