Lekcja muzealna w klasie VII

14 listopada 2019 r. klasa VII gościła na lekcji pracownika Muzeum Miejskiego – panią Kingę Kłosińską, która zaprosiła uczniów do swoistej podróży w czasie. Zwiedzali nasze miasto i otaczające je tereny na przestrzeni ostatnich 150 lat, co było możliwe dzięki zachowanym w zbiorach muzealnych starym fotografiom i pocztówkom. Siódmoklasiści z uwagą dowiadywali się, jak zmieniała…