Pomagają nauczycielom i uczniom

Dzień dobry, W związku z panującą epidemią i wynikającymi z niej kłopotami w edukacji, absolwenci i studenci Politechniki Warszawskiej oraz innych uczelni wspierani przez pracowników PW postanowili pomóc uczniom, rodzicom i nauczycielom w zdalnej edukacji przedmiotów ścisłych. Zwracam się z uprzejmą prośbą o przesłanie tego maila wraz z załącznikiem do wszystkich rodziców uczniów klas 7…