REGULAMIN TYPOWANIA  NAJLEPSZEGO UCZNIA klas IV-VI
NA SPOTKANIE Z WŁADZAMI MIASTA NA KONIEC ROKU SZKOLNEGO

 

LP

OBSZARY

Ilość
punktów

KRYTERIA

1.

 

OCENA Z ZACHOWANIA

20

Wzorowe
Bardzo dobre
Dobre
Odpowiednie

15

10

5

2.

 

ŚREDNIA OCEN

20

Powyżej 5,5
5,1 – 5,4
4,6 – 5,0
4,0 – 4,5

15

10

5

3.

 

WYNIKI W KONKURSACH
POZA SZKOŁĄ

0- 20

Po 3 pkt
za miejsca I-III w ogólnopolskich i wojewódzkich konkursach
Po 2 pkt
za miejsca I-III w powiatowych i miejskich  konkursach
Po 1 pkt
za miejsca I-X  w  konkursach wysyłkowych oraz za wyróżnienia w konk miej., wojew i ogólnopol.
(laureat I stopnia- jako I miejsce itd.)

4.

 

AKTYWNOŚĆ W SZKOLE

0- 20

Po 1 pkt za:

  1. aktywny udział w szkolnych imprezach, apelach, akademiach, wyjściach jako delegacja, zawodach sportowych (każda dziedzina liczona tylko1 raz)
  2. pracę w SU, Samorządzie klasowym, kółkach  i zajęciach pozalekcyjnych
  3. udział w szkolnych konkursach

5.

OPINIA NAUCZYCIELI
(średnia punktów)

0- 20

Uwzględnia    5 x po 4 pkt za:

  1. stosunek do nauki,
  2. wkład we własny rozwój,  
  3. kulturę osobistą ucznia,
  4. stosunek do kolegów i pracowników szkoły,
  5. przestrzeganie obowiązków ucznia,