Bezpiecznie na drodze

Uczniowie klasy IVA i IVB na zajęciach technicznych uczą się przepisów ruchu drogowego i prawidłowych zachowań na drodze. Zbudowali makiety skrzyżowań, aby lepiej zapamiętać zasady pierwszeństwa przejazdu przez skrzyżowanie i nauczyć się znaków drogowych. Teraz twórczo wykorzystują gotowe prace do utrwalania wiedzy. Przyswajanie wiedzy w czasie zabawy przyczyni się do popularyzowania wśród dzieci znajomości przepisów…