Szkoła Myślenia Pozytywnego

Nowe wyzwania, nowe działania czyli bierzemy udział w programie Szkoła Myślenia Pozytywnego. Do tej pory wzięło w nim udział 1000 placówek edukacyjno- wychowawczych z całej Polski. W ramach SMP placówki uczestniczą w szkoleniach, warsztatach, programach dedykowanych, samodzielnie realizują co miesiąc szereg wyzwań, angażując w to całe społeczności szkolne. Każdy miesiąc to nowe zadania, nowe tematy…